top of page
  • Forfatters billedeDVFT

LAG støtte til DVFT

Opdateret: 29. jul. 2020


Pressemeddelelse 19.09.2019:


Anvendelse af tang i hverdagen skal være med til at redde vores miljø – og så er det sundt. Anneberg Kulturpark har fået en bevilling fra LAG på knap 400.000 kr til at finde ud af, hvordan et dansk Videncenter for tang kan etableres i Odsherred.

Klimavenligt og sundt

Tang er sundt, da det er pakket med næringsstoffer, som kan forebygge alvorlige livsstilssygdomme og overvægt. Tang smager heldigvis godt og kan tilberedes på et utal af måder. Tang er desuden yderst klimavenligt, da tang kan binde store mængder CO2 og næringssalte udledt fra landbrug. Tang øger iltindholdet i vandet og giver dermed bedre betingelser for dyreliv.

Potentialet i tang er enormt

Tang har været udnyttet i tusinder af år i Asien som fødevare, men derudover kan man anvende tang til medicin og kosmetik, gødning, husdyrfoder, byggematerialer, tekstil mm. På trods af det store potentiale er produktion og udnyttelse af tang endnu på et meget nyt og uudforsket stadie i vores del af verden, da vi mangler viden om tang og udbredelsen af denne.

Dansk Videnscenter for Tang

Hovedformålet med et videncenter for tang vil blive at indsamle og formidle viden om tang. En større viden vil give producenter mulighed for at udvikle tangprodukter og få tang ind i hverdagskosten. Centeret vil desuden arbejde for at bygge bro mellem forskning og praktisk anvendelse og bidrage til at undervise de kommende generationer om tang. En af formidlingsaktiviteterne bliver afholdelse af den årlige tangfestival, der næste gang løber af stablen 2.-4. juli 2020.

Bag projektet står Anneberg Kulturpark, Geopark Odsherred, Dansk Tang, DTU Fødevareinstituttet og Nationalt Center for lokale fødevarer.

Odsherred er det helt rigtige sted

Takket være de tre meget forskellige kystlinier i Odsherred (Kattegat, Sejerøbugten og

Isefjorden) er det i dag muligt at høste (og dermed også potentielt dyrke) de fleste interessante danske tangarter. Denne specielle geografi findes ikke andre steder i Danmark.

Kontakt:

Gitte Klausen, 22 48 88 08, gitte@ggap.dk

45 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page