top of page

OM VIDENSCENTERET

Videnscenteret skal helt overordnet bidrage til at fremme bæredygtig produktion og anvendelse af tang til gavn for klima og menneskers sundhed ved at:

  • Indsamle og formidle viden om tang

  • Skabe netværk for forskere og iværksættere med fokus på tang som råstof

  • Fremme bæredygtig tangproduktionen i Danmark

Hvem står bag 

Vi bor

Projektgruppen bag Dansk Videncenter for Tang består af:

  • Geolog Jakob Walløe fra UNESCO Global Geopark Odsherred

  • Jesper Zeihlund fra Nationalt Center for Lokale Fødevarer

  • Claus Marcussen fra Dansk Tang

  • Lektor Susan Holdt fra DTU

  • Professor Ole G Mouritsen fra KU

  • Gitte Klausen ejer af Anneberg Kulturpark. 

LAG har støttet forprojektet af Dansk Videnscenter for Tang, som er gået til to medarbejdere, der har været ansat fra perioden september 2020 - august 2021. Arbejdsgruppen arbejder på at videreføre projektet og indtil videre er dette arbejdet placeret i Anneberg Kulturpark ved projektleder Anne Louise Schantz

I det tidligere og nu fredede sindsygehospital ved Nykøbing Sjælland. Arkitekturen er enestående - der er højt til loftet og kort til vandet. Så det kunne ikke være bedre. Og så får vi et hus, hvor der bliver plads til både formidling, forskning og udvikling under samme tag.

Udover at bo flot og godt, så mener vi også at have fundet den optimale placering for Dansk Videncenter for Tang, da Odsherred med sine 3 meget forskellige kystlinjer har ideelle betingelser for, at man kan dyrke og høste alle danske tang-arter.

De første spæde dyrkningsforsøg har vist vildt gode resultater, så der er virkelig noget at bygge på i området.

Dansk Videnscenter for Tang er støttet af:

UNESCO Global Geopark Odsherred logo
Sparekassen Sjælland Fonden logo.png
Odsherred_kommune_logo.png
Bodil_pedersen_fonden_logo_2020.jpg
Brand-Af-1948.jpg
landdistriktspuljen-logo livogland.dk
LAG midler midt-nordvestsjælland logo
bottom of page