Med støtte fra LAG og Landdistriktspuljen

LAG midler midt-nordvestsjælland logo

Forprojekt for Dansk Videnscenter for Tang

Dansk Videnscenter for Tang er startet op i fantastiske omgivelser i Vibehus i Annebergparken, Nykøbing Sjælland. Vores interesser er dog ikke kun lokale, men nationale.

 

Videnscentret har til formål at indsamle og formidle viden om tang generelt og - af hensyn til miljø og sundhed at arbejde for på bæredygtig vis at øge tangproduktion og udbrede kendskabet til tangs mange anvendelsesmuligheder i hverdagen.

 

I den forbindelse er forprojektets første opgave at kortlægge det netværk af aktører i Danmark, der arbejder med tang - om det er forskning, vidensnetværk, tanghøstere, tanggastronomer eller producenter af produkter, hvor tang indgår som en lokal og bæredygtig ingrediens. Ambitionen er, at øge tilgængeligheden og gennemsigtigheden for alle aktører, og at afdække de behov og udfordringer der er i forbindelse med den videre udvikling af feltet.

google.png
annette.jpg

 

 

 

 

Jeg har arbejdet med projektledelse, strategiudvikling, innovation, forretningsudvikling og funding siden 2007. Det naturvidenskabelige område har været omdrejningspunkt i mit virke i mere end 25 år, dels som projektchef på Hedeselskabet, hvor jeg begyndte at arbejde med tang som et potentielt nyt forretningområde i 2010, dels som leder af et innovationsnetværk på DTU, hvor jeg var brobygger mellem forskere og virksomheder inden for sundhedsområdet. Vidensformidling og anvendelse af ny viden har altid været en central del af min hverdag. Jeg har et godt indblik i iværksættermiljøet fra DTU og fra min tid som bestyrelsesmedlem i Agro Business Park og Borean Innovation.

I

Med en kandidat i Kognitiv Semiotik og en bachelor i Dansk litteratur og Historie er jeg specialiseret i sammenhængen mellem sprog, viden og fortællinger. Jeg er vant til at arbejde på tværs af fagrænser og få viden fra forskellige områder til at tale sammen. Jeg har tidligere arbejdet som forskningsassistent, på litterært forlag og har erfaring med at bestyre et forskerhus/artist residency med besøg fra hele verden. Jeg har en stor interesse for forskningsformidling og i at arbejde med, hvordan man fremstiller komplekse problemstillinger på overskuelig vis, uden at vigtige nuancer går tabt. Desuden har jeg brugt ikke så få timer blandt mikro- og makroalger på de sjællandske kyststrækninger som ivrig lystfisker. Jeg glæder mig til være med til at være med til at udvikle Dansk Videnscenter for Tang!

Ida Dam Juutilainen

Projektmedarbejder

ida@dvft.dk

28749710

Annette Rye Larsen

Projektleder

annette@dvft.dk

28749310

Hvem er vi?

Dansk Videnscenter for Tang er støttet af:

UNESCO Global Geopark Odsherred logo
Odsherred_kommune_logo.png
Bodil_pedersen_fonden_logo_2020.jpg
landdistriktspuljen-logo livogland.dk
LAG midler midt-nordvestsjælland logo